Aluevaalit 2022

Aluevaalit 2022, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Olen ehdolla aluevaaleissa tammikuussa 2022!

Lähdin Pohjois-Pohjanmaan aluevaaleihin ehdokkaaksi, jotta tulevaisuudessa meillä olisi monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka olisivat kaikkien saavutettavissa ja oikea-aikaisesti. Arjen turvallisuudesta tulee huolehtia jatkossakin ja palo- ja pelastustoimen oltava osana turvallista elämää ja ympäristöä. Pohjois-Pohjanmaa on suuri alue, jossa on isoja alueellisia eroja ja ihmisiä, joilla on erilaiset tarpeet. Tarvitsemme fiksua taloudenhoitoa uudessa sote-uudistuksessa. Emme saa unohtaa ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä ja ”hoitajapommiin” on oikeasti lähdettävä etsimään ratkaisuja.

Minun teemojani:

 • Hoitoon pääsyn turvaaminen mahdollisimman lähellä
 • Perus- ja erikoissairaanhoito sujuviksi hoitopoluiksi kaikille vauvasta vaariin
 • Sosiaalisesti, eettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä sosiaali- ja terveydenhuolto
 • Resursseja mielenterveyspalveluihin
 • Sosioekonomiset terveyserot ja syrjäytyminen ovat keskeisiä ongelmia meidän yhteiskunnassa ja niihin on puututtava entistä varhaisemmin
 • Henkilöstön työhyvinvointi, riittävyys ja johtamiseen panostaminen Pohjois-Pohjanmaalla on oltava riittävä pelastusvalmius
 • En kannata maakuntaveroa!

Aluevaltuustossa tarvitaan:

 • Aitoa kiinnostusta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita kohtaan
 • Asiantuntijuutta, sosiaali- ja terveyshuollon tuntemusta
 • Vastuuntuntoista, innovatiivista ja rohkeaa päätöksentekoa
 • Sinnikkyyttä, periksiantamattomuutta ja yhteistyökykyä

Aluevaalit 2022 Kokoomuksen näkökulmasta

KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA on Suomi, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen.

MEILLE ON TÄRKEÄÄ, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Meille kokoomuslaisille tärkeintä on, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Meille ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö.

TOIMIVAT PALVELUT syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että hyvinvointialueet panostavat työhyvinvointiin. Esimerkiksi hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua.

ÄÄNI KOKOOMUKSELLE on näissäkin vaaleissa ääni vastuulliselle taloudenpidolle. Me emme halua, että hyvinvointialueiden huonosti hoidetun talouden takia suomalaisten palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Kokoomus sanoo ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.

ILMAN KESTÄVÄÄ TALOUTTA meillä ei olisi kaikkein uusimpia keskoskaappeja, maailman parasta syöpähoitoa tai maksutonta hammashoitoa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin.